Transversalia

Qué es Transversalia

Poden les pràctiques artístiques contemporànies activar-se pedagògicament en el context de l’escola de manera autònoma i en relació amb sabers múltiples? Són les formes, mètodes i discursos de l’art contemporani susceptibles de transformar críticament els relats de l’educació?, de participar en la composició de sabers polièdrics i multidisciplinaris en relació amb les experiències de vida dels estudiants?
En l’espai latent que sorgeix en formular aquestes preguntes se situa Transversalia, un projecte que indaga en les relacions entre les pràctiques artístiques i educatives per mitjà de tallers, seminaris i recursos en línia. Aquestes experiències operen com a espais propositius, laboratoris pedagògics des dels quals formular respostes a aquestes qüestions i dissenyar experiències, situacions i materials per a activar-los en les aules.

Per al curs 2017-18, proposem tres tallers semipresencials per a professors de Secundària en els quals explorarem col·lectivament la capacitat de les pràctiques artístiques contemporànies consistents a compondre noves narratives per a l’educació, que traspassen les limitacions disciplinars i s’integren de manera transversal, orgànica i experiencial en els processos d’aprenentatge. Aquests tallers giraran entorn de l’anàlisi crítica de tres qüestions de gran importància en l’actualitat: la crisi ambiental del planeta, la globalització mitjançant els seus efectes en la vida quotidiana i la intimitat i la privadesa en les xarxes digitals.

En aquests tallers transformarem el format expositiu en relat crític susceptible de ser abordat i transformat des de múltiples perspectives. L’exposició es transformarà en veu i relat, en material de treball flexible a partir del qual, i de la mà d’artistes, comissaris i educadors traçarem aproximacions pedagògiques vinculades al currículum, a la vida en l’aula i als aprenentatges compartits.